1. - 5. 8. 2018

 Hudební týden

 

Fotky

Hudební týden (1.-5.8. 2018)

Dalo by se říci, že všechno začalo i skončilo v kostele sv. Magdalény. Po dvou hodinách cesty všemi možnými dopravními prostředky, kdy jsme se konečně dokodrcali do Deštného, nám chládek v kostele sv. Magdalény přišel opravdu vhod.

Po mši svaté jsme se všichni vydali na Vesmír, kde na nás čekala vytoužená večeře. Pro mě osobně bylo docela překvapením, že se nás sešlo poměrně málo, ale i to, jak jsme později zjistili, mělo spoustu výhod (jako třeba volné sprchy 😊). První večer začal scénkou, která měla uvést celý hudební týden, a samozřejmě nesměly chybět seznamovací hry. Den byl zakončen modlitbou při svíčkách a jak jinak než se zpěvem.

Následující den po ranní hygieně těla i duše (ranní chvály, slovo na den) a po snídani jsme se rozdělili na tři skupiny, které tak víceméně zůstaly celý týden. Byla to skupinka kreativní, která vytvářela svíčky pro hosty a hlavně nezbytné kremrole na nedělní koncertek. Další skupinky byly sbor a hudba, kde nakonec nechyběly ani housle, i když to stálo trochu přemlouvání.

Dopoledne jsme trávili trénováním písniček na nedělní mši svatou a na koncertek a odpoledne byl různý hudební program. Ve čtvrtek byla hra, ve které jsme sbírali rozstříhané noty (a hezky se u ní opálili 😊) a v pátek na nás čekaly workshopy, kde jsme měli hned několik možností např. hlasová hygiena, relaxace s hudbou, jak správně vybrat hudbu ke mši, exkurze u varhan či tzv. deník venkovského faráře. Škoda jen, že jsme stihli jenom dva... 😊

Čtvrteční večer jsme trávili u velmi zajímavého filmu Mr. Holland's Opus , po kterém následovala diskuze v menších skupinkách. A v pátek nás navštívil host Luděk Strašák, který nám dokonce zahrál i některé jeho písničky a popovídal o svých zkušenostech. Poté jsme se vydali do Matouše k večerní modlitbě a adoraci.

Sobota byla velmi nabitá, protože jsme museli všechno dopilovat, a tak jsme zkoušeli i po obědě. K večeru jsme se vydali dolů do Deštného, kde jsme si poslechli varhanní koncert, po kterém následovala generálka i s ozvučením. A na závěr dne, a v podstatě i týdne, nás nahoře čekaly párky a táborák, u kterého jsme překvapivě nezpívali 😊.

Vyvrcholením celého týdne, na které jsme se celé ty čtyři dny připravovali, bylo zpívání při nedělní mši svaté v Magdaléně a následný koncertek našeho hudebního uskupení, které, jak někteří navrhovali, by se mohlo jmenovat „Bochník“ (aby se to hodilo k Vece). Ale já bych osobně byla spíš pro název „Vlašák“. Zaprvé proto, že ke svačině bych si raději dala veku s vlašským salátem než s bochníkem chleba, a za druhé bez Vlachů by to prostě nešlo... 😊

Takže díky 😊

Domča