9.3. - 11.3.2018

 Fotky

Partnerské vztahy

 

Partnerské vztahy

Druhý březnový víkend na Vesmíru byl zaměřen na partnerské vztahy. Zároveň zde probíhaly další dvě akce, setkání spolča z Ústí nad Orlicí a setkání skupinky animátorů.

Mladí z Ústí s námi strávili páteční večer. Začínalo se mší svatou, po které byla seznamovací hra a uvedení do tématu. Víkend vedli manželé Táňa a Libor Blažkovi spolu s otcem Stanislavem. Líbilo se mi, že program nebyl jednotvárný, střídaly se přednášky, diskuze ve skupinkách a aktivity, u kterých jsme se hýbali. Přednášející zajímavě využili části z filmů Letopisy Narnie. Pustili nám vždy několik ukázek a pak jsme o tom společně diskutovali. Na hrdinech filmu jsme názorně viděli, jak se někdy chováme ve vztazích, co nás ovlivňuje. Přednášející chtěli, abychom u poslouchání přednášek nebyli pasivní, neustále nám pokládali otázky a snažili se nás aktivně zapojit. V přednáškách jsme se zabývali např. tím, co je to žádostivost a jak s ní bojovat.

V sobotu jsme poznávali naše smysly a vyzkoušeli jsme si v praxi, jak vnímáme sluchem, hmatem, čichem a jaké to je, když máme jít někam poslepu. Bavili jsme se o tom, jak smysly ovlivňují naše jednání a jak je někdy těžké odolat, třeba když jdeme kolem obchodu, z kterého se line příjemná vůně.

Odpoledne jsme se odebrali ven, kde proběhla hra. Do dvojic jsme dostali papír se slovy, která jsme přiřazovali k sedmi stanovištím okolo Vesmíru. Slova byla: štěstí, láska, život, dar, výhoda, zlaté tele, víra a cesta. Na stanovišti nám dané slovo někdo předvedl. Když jsme slovo uhodli, dal nám indicii. Nebylo to jednoduché. Některá slova se hodila k více stanovištím a my jsme měli na hádání vždy jen jeden pokus. Např. týmák Petr vyřezával něco ze dřeva a předváděl slovo „štěstí“. Moc šťastně se u toho však netvářil, aspoň ne před naší dvojicí :-). Cílem hry bylo posbírat co nejvíce indicií, které nás navedly ke slovu „svědomí“. O svědomí jsme se pak bavili v další části programu v krbovce.

Nejvíce mě asi oslovila aktivita, při které jsme měli za úkol zamyslet se nad pro nás důležitými hodnotami a napsat si je na papír. Pak jsme se o nich bavili ve dvojici a poté jsme měli možnost sdílet se s ostatními. Uvědomila jsem si, jak je důležité hledat si manžela, který bude mít podobný žebříček hodnot jako já. Také mě zaujala diskuze ve skupinkách o Boží zbroji (Ef 6,10-18). Otec Stanislav říkal, že v Bibli máme přímo návody, jak bojovat se zlem a můžeme je používat.

Den jsme zakončili adorací v krbovce. Adoraci a také mše svaté hudbou a zpěvem doprovázela skupinka animátorů. Bylo radost je poslouchat!

V neděli po mši proběhlo hodnocení víkendu a sdílení postřehů. Po obědě jsme společně uklidili celý Vesmír a rozjeli jsme se do svých domovů.

 

Maruška