24. – 30. 7. 2017

 hombre mundo 1

Hombre Mundo aneb když se kultury potkávají - článek z akce

Hombre Mundo by se dalo přeložit jako „člověk světového formátu“. Tento výraz tedy jako název mezinárodního setkání mladých nebyl vybrán náhodně. Cílem projektu bylo právě stát se člověkem „světovým“. Byl rozdělen do dvou částí. První část (16.-23. července 2017) se odehrála v Srbsku, Chorvatsku a Polsku. V následujícím týdnu pak mladí zamířili z těchto zemí dále, aby v menších skupinách konkrétně zažili, co obnáší tato „světovost“.

Jednou ze zemí, která se zapojila do druhé části, byla i Česká republika. V neděli 23. července Diecézní centrum života mládeže Vesmír v Orlických horách otevřelo své brány a rozrostlo se asi o stovku mladých lidí ve věku mezi 14 a 18 lety.

Kromě Čechů sem zamířili i mladí ze Srbska, Belgie a Itálie. Každý den mohli využít pestré nabídky workshopů, které zahrnovaly různorodé aktivity - od vyrábění papírových modelů, šperků a ozdob, přes tanec až po aktivity v lanovém centru. Mladí z Belgie se zapojili například do přípravy českých typických pokrmů a zdobení perníčků. Každý si tedy mohl zvolit, co ho zaujalo. Ve volném čase bylo také možné se vydat do okolí Vesmíru a poznat tak krásy zdejší přírody.

Jedním z pěkných okamžiků byla středeční pouť ke kapličce nedaleko diecézního centra, kde se ten den sloužila mše svatá. Kaple se nenachází příliš daleko, a tak se k ní účastníci vydali společně pěšky. Bylo nádherné počasí, a tak si užívali sluníčka a také možnosti se cestou blíže poznat s novými lidmi. Při zpáteční cestě se zastavili ve zdejší obci Deštné v Orlických horách, aby místní obyvatele alespoň na chvíli vytrhli z jejich každodenního stereotypu. Předvedli tanec, takzvaný flashmob, který celý týden poctivě nacvičovali. Nicméně toto nebyl jediný okamžik, kdy se účastníci setkání měli možnost potkat s místními lidmi.

Být „člověkem světového formátu“ znamená i vycházet do světa okolo sebe a proměňovat ho. Mladí tak měli příležitost pomoci místním s údržbou kostelů či vyčištěním obce od odpadků. Byl to takový malý dar místním lidem za to, jak je přijali. Troufám si říct, že největším darem pro účastníky bylo navázat přátelství mezi nimi samotnými a zažít mezinárodní společenství. „Hombre Mundo bylo pro mě neuvěřitelným zážitkem, protože jsme překonali jazykové bariéry a začali jsme postupně sjednocovat svět,“ říká jedna z účastnic Eliška Burdychová.

Kromě jazykových bariér museli mladí bojovat i s rozdílnostmi svých kultur. To, co se pro jeden národ může zdát samozřejmé, nemusí být obvyklé pro národ jiný. Například ostatním národům se zdálo zvláštní a nepochopitelné, proč se Češi při vstupu do domu přezouvají. Navíc v samotné belgické skupině bylo mnoho národností s vlastními specifickými zvyklostmi, nacházeli se mezi nimi například mladí ze Sýrie či Konga. Kromě těchto kulturních překážek bylo třeba hledat také dialog mezi křesťany a mladými jiného přesvědčení, kterých přijela na Vesmír početná skupina. V některých okamžicích nebylo snadné tyto různé životní reality spojit v jedno a najít porozumění. V jiných jsme zase vnímali, jak velké je to obohacení. Třeba po jednom z večerních programů, kdy se každý národ představoval, mladí ze Srbska učili ostatní své národní tance. Poté se přidali i další se svými tanci a zažili při tom krásné společné chvíle.

Na závěrečný víkend se pak účastníci přesunuli do Centra Mariapoli v Praze-Vinoři, kde vyvrcholil společný program a atmosféra posledních 14 dní. K odpočinku mladí využili krásných ulic Prahy, které společně v menších skupinkách poznávali. U Karlova mostu znovu předvedli svůj tanec – flashmob – a pokusili se skrze pohyb předat své nadšení právě procházejícím lidem. Některé z kolemjdoucích to dokonce natolik oslovilo, že se k nim na závěr tance přidali. Ve Vinoři znovu dali k dispozici své síly a ve spolupráci s vinořským starostou Františkem Švarcem pomohli, s čím bylo třeba – například s natíráním plotu u fotbalového hřiště, čištěním lesa, úpravou okolí Centra Mariapoli. Na závěrečný večer byli přizváni i místní obyvatelé a každý národ připravil něco typického ze své kuchyně a národního bohatství. Nechyběla tak taneční ani pěvecká vystoupení. Také společně sdíleli své zkušenosti, které zažili za uplynulé dva týdny.

„Já jsem si Hombre Mundo moc užila. Byly to krásně prožité chvíle s lidmi z jiných zemí. Myslím, že i program se nám povedl a všichni si to moc užili. Asi nejvíc se mi líbil flashmob a pak také to, jak jsme jeden den v kostele všude zapálili svíčky, to byla krásná zkušenost. Navíc na těch lidech z ostatních zemí bylo vidět, že se s námi chtějí bavit, a i přes naše jazykové nedostatky jsme se skvěle domluvili,“ říká jedna z účastnic z České republiky Johanka Čapková.

„Týden prožitý v České republice byl pro mne nejkrásnějším darem,“ shrnul svůj zážitek Szöke Ákos ze Srbska. „Poprvé jsem jel tak daleko. Na začátku jsem měl strach, že nedokážu navázat přátelství, a obavu, že se budu nudit. Ale mýlil jsem se. Nejkrásnější událostí mého života a zároveň velkým darem bylo poznat tolik přátel a tolik se toho naučit.“ A Petar Huska, další chlapec ze srbské skupiny, řekl: „Nejsem člověk, který se dokáže snadno otevřít. Cítil jsem se však tak dobře, že jsem otevřel své srdce. Začal jsem navazovat přátelství se všemi a darovat sám sebe druhým. Jsem velmi rád, že jsem mohl několika lidem vyprávět něco z hloubi své duše a že jsem poznal lidi, kteří nemají předsudky, kterým nevadí, kdo a odkud jsem. Doufám, že na tyto dny budeme všichni dlouho vzpomínat.“

Foto z akce

Sára Suchá, foto Michal Patera

 

 

O projektu Hombre Mundo 2017

- dva týdny dobrovolnictví, workshopů, dialogu a poznávání nových
kultur, zvyků a jazyků, které připravují teenageři z Hnutí fokoláre pro své vrstevníky napříč různými
zeměpisnými šířkami.
Projekt probíhá ve dvou fázích na různých místech ve stejné chvíli současně.
První fáze projektu (16. - 23. 7.) v Srbsku, Chorvatsku a Polsku – zaměřená na dialog, výměna
zkušeností a prohloubení tématu médií a sociálních sítí a jejich vlivu na každodenní život mladých.
Druhá fáze (24. – 30. 7.) – např. v Čechách (viz. plakátek), na Slovensku, v Rumunsku, Polsku,
Bulharsku, Makedonii za účasti mladých z více než 20 zemí různých kontinentů.

Cílem projektu je, abychom vzájemným poznáváním našich různých kultur přispěli, nakolik
můžeme, k překonávání předsudků a nenávisti, a tím podporovali mír a solidaritu mezi lidmi na
celém světě.
Co bychom rádi v tomto projektu zažili a proč jsme se do projektu pustili, jsme shrnuli do těchto 3
hlavních bodů:

Head
Poznat místní kulturu
(např. navštívit významná místa), abychom mohli mít více rádi danou oblast.
Odpovědět na těžkosti země/ města, kde žijeme.
Prohloubit téma o komunikaci také prostřednictvím workshopů
a setkání s odborníky, kteří nám naživo a přímo mohou odpovědět na naše otázky.

ob1

Hands
Koncerty pro mír
Ekologické akce a /nebo revitalizace veřejného prostoru
Sociální aktivity
Hledání pokladu se zapojením města
Zanechat ve městě nějakou stopu, která by připomínala sjednocený svět, například
malbu na zeď.

ob2

Heart
My, mladí, jsme hlavní tvůrci, od nápadu až po jeho konkrétní realizaci
Podpora sdílení a nových přátelství
Workshopy – možnost jak se podělit o své talenty
Bdění a chvíle k zamyšlení – osobní rozhovor s Bohem

ob3