31. 5. - 2. 6. 2019

 cetiletí 2019 page 001

fotky

Vesmír pro cetileté

I když se nám může vesmír jevit jako nedostupné místo, několik desítek lidí mělo možnost ho navštívit – a to v podobě víkendové setkání cetiletých v areálu Diecézního centra života mládeže Vesmír.

Po příjezdu do areálu jsme byli přivítáni partou mladých lidí, kteří nás ubytovali a pak jsme se všichni společně sešli u večeře, kde jsme měli možnost navázat první kontakty s dalšími účastníky. Po večeři jsme využili krásného počasí a při zapadajícím slunci jsme společně chválili Boha písněmi, následně formou zábavných her jsme se navzájem i trochu poznali. Následovalo krátké zamyšlením z Božího slova. Četli jsme společně dvanáctou kapitolu knihy Skutky apoštolů, která popisuje Petrovo zatčení a uvěznění během velikonočního období. Z toho zajímavého a místy humorného příběhu jsme se mohli dozvědět, že i když se situace ze začátku může zdát z lidského pohledu bezvýchodná, tak pro Boha je to jen další příležitost projevit svojí moc a zázrakem proměnit situaci v požehnání díky usilovným modlitbám svých věrných.
Nakonec se k nám připojili i týmáci, kteří se vraceli z návštěvy Říma. Celý večer se zakončil mší svatou s přijímáním podobojí a připomínkou povelikonoční doby, kdy se Ježíš lidem zjevoval.

Ráno byla možnost si začít nový den v kapli u předčítání z breviáře a společné modlitby. Po snídani jsme společně s hudební kapelou Vekou (která měla na Vesmíru soustředění) měli ranní zamyšlení z Božího slova, které si pro nás připravil kněz Tomáš. Slovo na den vybral z Janova evangelia 16:28, jehož hlavní myšlenka zněla: „přišel jsem na svět ... opouštím svět“. Vedl nás k tomu, abychom si uvědomovali, že je třeba být připraven na to, že nás Bůh může povolávat k tomu, abychom opustili některé věci pro jiné - lepší a byli ochotni důvěřovat Bohu a Jeho záměru s námi.

Dopolední část pro cetileté jsme si začali tématem o kráse. Kněz Jan poukázal na povrchnost dnešní doby, kdy jako lidé hledíme jen na vnější krásu diktovanou dnešní módou. Vedl nás k tomu, abychom hledali hlavně vnitřní krásu, kterou má v sobě všechno Boží stvoření včetně člověka. Krásně celou myšlenku vystihuje videoklip Tamary Klusové s názvem Více srdcem než očima (https://www.youtube.com/watch?v=L1_9Q-XDD2Q)
V další části jsme mohli okusit, jaký je život na Sibiři. Aleš nám vyprávěl své zážitky a postřehy ze své misijní cesty ve východním Rusku.

Odpoledne jsem šli výlet po okolních kopcích, kde hlavním cílem bylo dojít na kopec zvaný Špičák, kde jsme prožili další mši svatou. Při mši jsme si připomínali myšlenky z dopoledního zamyšlení a přemýšleli jsme, kde všude je možné vidět krásu. Toto přemýšlení o kráse nám zakončil výjimečně nádherný západ slunce. Samozřejmě nesmělo pro správnou atmosféru a pohodu chybět ani opékání buřtů nad ohněm.

Hlavní nedělní program byla mše svatá v nejbližším kostele. Kněz Tomáš nám připomínal období po Ježíšově zmrtvýchvstání s výzvou, abychom se stejně jako první církev modlili o Ducha Svatého. Vyzýval nás, abychom měli lásku jedni k druhým a žili tak, aby na nás bylo vidět, že žijeme s Ježíšem.
Po mši jsme se naposledy setkali na Vesmíru a společně si shrnuli hlavní myšlenky víkendu a sdíleli se s našimi prožitky.

Jsem přesvědčen, že každý z Vesmíru odjížděl povzbuzen, potěšen a s úsměvem na tváři 😊 P. Polehna

IMG 20190601 204735

foto ze Špičáku