17. - 22. 4. 2019

 Velikonoce 2019 page 001

fotky

Velikonoce na Vesmíru

Již ve středu se začali sjíždět mladí věřící lidé na Vesmír, aby zde společně prožili celé Velikonoce od začátku až do konce. Další lidé ale přijížděli po celou dobu Velikonoc. Nejdříve se začalo úklidem, aby byl Vesmír na tuto slavnost hezky čistý. Utíraly se okna, zametalo se apod. Mezitím nám však zbylo spoustu času i na duchovní prožívání Velikonoc. Například na modlitby a podobně. Na Zelený čtvrtek jsme se také účastnily mše svaté v kostele. Na Velký pátek měli všichni možnost modlitby u Božího hrobu. Na připomenutí Ježíšovi cesty s křížem byla odpoledne křížová cesta. Tu si ale nachystali ti, kdo přijeli na Vesmír. Udělalo se několik skupinek a každá z nich měla nějaké zastavení z celé křížové cesty a to si měla připravit. Přečetla text a udělala k tomu například scénu nebo pantomimu. Objevovala se různá ztvárnění, ale každé bylo originální. Křížová cesta vedla z Deštného od kostela až ke kostelu svatého Matouše, kde se poté konala bohoslužba slova s uctíváním kříže. Od bohoslužby se začali střídat různí lidé, kteří hlídali boží hrob a modlili se u něj. Střídali se tam po celou noc a i následující celý den. Po celý den jsme drželi půst. Byly různé možnosti. Buď někdo nejedl vůbec nic, nebo si dal jen málo. Na Bílou sobotu jsme také začali vyrábět všechnu možnou velikonoční dekoraci na vyzdobení a zpestření Vesmíru. Vše se dělilo na skupinky. Některé skupinky vyráběly výše zmíněné dekorace, někdo jiný uklízel, co bylo třeba, další skupinka pekla perníčky, které poté také krásně ozdobili. Bylo ještě spousta dalších skupinek. Mezi ně například patřila i ta co si udělala krátký velikonoční výlet po okolí Vesmíru. Na výletech bylo spousta zábavy už jen kvůli tomu, že jsme cestou nalezli zbytky sněhu, a s tím se dá vždycky dělat spousta blbostí a zábavy. Odpoledne jsme se chystali na sobotní vigílii. Po vigílii se oslavovalo zmrtvýchvstání Páně. Oslavovalo se různými způsoby a jeden z nich byl například tanec.

V neděli jsme šli všichni dolů do Deštného na mši svatou. Po ní už se velká část lidí začala rozjíždět do svých domovů. Část lidí, ale ještě na Vesmíru zůstala. Neděle byla klidnější den. I přesto se začínalo chystat na Velikonoční pondělí. Ale přeci jen se chystalo něco trochu netradičního. Holky si připravovali různá malá překvapení pro kluky a kluci naopak připravovali něco pro holky. Holky například nachystali snídani v trávě nebo probudily kluky a udělali jim pořádnou rozcvičku. Kluci zase připravili pro holky takové překvapení, že odmontovali všechna záchodová prkénka v domě a holky je potom museli všechny přišroubovat zpátky. Všechny ,,vtípky“ nebo jinak řečeno překvapení se musela stihnout do doby, než se odcházelo do Deštného na mši svatou. Na Velikonoční pondělí už se rozjeli domů všichni ostatní, kteří až do této chvíle zůstávali na Vesmíru.

Tereza Holíková (účastnice Vesmírných Velikonoc)