29. - 31. 3. 2019

4 logo 3 1

 fotky

Fantasy-teenagers víkend

Na konci března proběhl na Vesmíru teenagers víkend na téma Fantasy. Každý si mohl přivést svůj kostým nebo svoji měkčenou zbraň. V pátek večer při příjezdu dostal každý svoji hodnost na lodi. A večer jsme se rozdělili do týmů ve, kterých jsme potom mezi sebou soutěžili. V sobotu dopoledne nám byly vysvětleny pravidla a hra mohla začít. Sbírali jsme různé suroviny za které jsme potom mohli postavit nejdřív přístav a potom loď. Samozřejmě zde byli i záporné postavy, které nám hru ztěžovali jako např. piráti nebo čarodějnice. Nakonec ale jako vždy dobro zvítězilo a všichni jsme vyhráli a užili si to. Večer jsme zakončili u sv.Matouše.

Marie Mazáčová