24. – 30. 7. 2017

 hombre mundo 1

Projekt Hombre Mundo 2017 - dva týdny dobrovolnictví, workshopů, dialogu a poznávání nových
kultur, zvyků a jazyků, které připravují teenageři z Hnutí fokoláre pro své vrstevníky napříč různými
zeměpisnými šířkami.
Projekt probíhá ve dvou fázích na různých místech ve stejné chvíli současně.
První fáze projektu (16. - 23. 7.) v Srbsku, Chorvatsku a Polsku – zaměřená na dialog, výměna
zkušeností a prohloubení tématu médií a sociálních sítí a jejich vlivu na každodenní život mladých.
Druhá fáze (24. – 30. 7.) – např. v Čechách (viz. plakátek), na Slovensku, v Rumunsku, Polsku,
Bulharsku, Makedonii za účasti mladých z více než 20 zemí různých kontinentů.

Na druhou fázi projektu probíhající v Čechách na DCŽM Vesmír se můžeš přihlásit zde:

Přihláška

Cílem projektu je, abychom vzájemným poznáváním našich různých kultur přispěli, nakolik
můžeme, k překonávání předsudků a nenávisti, a tím podporovali mír a solidaritu mezi lidmi na
celém světě.
Co bychom rádi v tomto projektu zažili a proč jsme se do projektu pustili, jsme shrnuli do těchto 3
hlavních bodů:

Head
Poznat místní kulturu
(např. navštívit významná místa), abychom mohli mít více rádi danou oblast.
Odpovědět na těžkosti země/ města, kde žijeme.
Prohloubit téma o komunikaci také prostřednictvím workshopů
a setkání s odborníky, kteří nám naživo a přímo mohou odpovědět na naše otázky.

ob1

Hands
Koncerty pro mír
Ekologické akce a /nebo revitalizace veřejného prostoru
Sociální aktivity
Hledání pokladu se zapojením města
Zanechat ve městě nějakou stopu, která by připomínala sjednocený svět, například
malbu na zeď.

ob2

Heart
My, mladí, jsme hlavní tvůrci, od nápadu až po jeho konkrétní realizaci
Podpora sdílení a nových přátelství
Workshopy – možnost jak se podělit o své talenty
Bdění a chvíle k zamyšlení – osobní rozhovor s Bohem

ob3